لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مطالعات اجتماعی پایه چهارم

 

اردوی محله‌گردی با هدف آشنایی با محله و امکانات آن و نیز خرید و فروش جهت تقویت عددنویسی و مهارت در تبدیل واحدهای ریال و تومان