لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مفاهیم ریاضی

نقاشی و کلاژ با موضوع عدد ۲

کلاژ عدد ۳ با خرده‌های کاغذ

درست کردن کلاژ عدد ۴

آشنایی با پیش نیازهای اولیه تانگرام

آموزش گردی

چیدن اشکال به شکل لک لک و رنگ‌آمیزی آنها

آموزش مفاهیم پشت و جلو و نقاشی مدل زنده آن

تانگرام: ساخت طوطی

آموزش چهار گوش

 

مفاهیم قبل از عدد

تانگرام: درست کردن یک شکل بدون داشتن الگو

درست کردن دستبند با مهره‌ها برای تشخیص دست راست و چپ

آموزش سه‌گوش به کمک در بطری و کش

مفاهیم ریاضی: خط باز و بسته

الگو یابی با کارت‌ها

ریاضی: آموزش مفهوم عدد ۵ و کشیدن پنج انگشت

کار با کارت‌های شمارش و دسته‌بندی

کلاژ عدد ۶

رنگ‌آمیزی شکل با توجه به رنگ مخصوص هر عدد

کار با کارت‌های شمارش اعداد به روش بازی

ساخت اشکال سه گوش و چهار گوش و گردی توسط بچه‌ها روی زمین

 آموزش مفهوم عدد ۷ و کلاژ آن 

 

آموزش قرینه و تکمیل کاربرگ آن

کار با پیشبند مفاهیم

کلاژ اعداد ۱ تا ۷ با حبوبات و کشیدن نماد گردی برای تعداد