لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مفاهیم ریاضی

تمرین مفهوم عدد ۲ به همراه کلاژ آن

کشیدن تصویر از مدل زنده برگ‌ها در دفتر به همراه توجه به مفاهیم بزرگ و کوچک و هم اندازه

آموزش چهارگوش، دورکشی با چهار گوش فومی و خلاقیت با آن

خلاقیت با چهارگوش

انجام کاربرگ تانگرام

آموزش مفهوم عدد ۳

آشنایی با مفاهیم بلند و کوتاه و هم‌اندازه و کلاژ با نی‌ها

 آموزش مفهوم عدد ۴

آموزش مفاهیم باز و بسته با انجام کاربرگ خلاقانه

انجام کاربرگ شمارش و ریاضی برای افزایش دقت

انجام کاربرگ تانگرام