لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ذهن پویا و کتاب خوانی پایه چهارم

خودشناسی و انجام کاربرگ «همه چیز درباره خودم!»

درآوردن اتفاق‌های کتاب‌ کیتی و شخصیت‌های درگیر آن‌ها

 کار روی طرح کیتی

آشنایی با داستان‌نویسی با روایت اول شخص مفرد(من) و نوشتن داستانی از زبان کفش خود

خواندن سری کتاب‌های تن‌تن