لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مونته سوری

بریدن خطوط مختلف

آموزش گره با نخ کاموا

کار با تابلوهای مونته سوری و تمرین باز و بسته کردن دکمه، زیپ، کمربند و آموزش بستن بند پاپیونی

آموزش گره زدن پاپیونی با بند کفش‌های مخصوص

نخ کردن مهرهای رنگی طبق الگوی دستوری

درست کردن دستبند برای یادگیری دست راست

تمرین و آمادگی برای دوخت

رد کردن نخ از گردی و خلاقیت با آن، آمادگی برای دوخت

تمرین رد کردن بند کفش و گره زدن ساده و پاپیونی

الگویابی و تقویت حافظه با مهره های رنگی

آشپزی و درست کردن شیرینی شکلاتی

گرفتن کتاب های امانت از کتابخانه

کار با مکعب های رنگی طبق الگوی کارت‌ها

کار با مهره‌های رنگی (فرمانبری اشکال هندسی- فرمانبری ترکیب رنگ و اشکال هندسی)

کار با پیشبند مفاهیم (تمرین مفاهیم چپ و راست و بالا و پایین)

 آموزش دوخت دندون موشی با نمد (قلب نمدی)