ذهن پویا و کتاب خوانی

کلاس های ذهن پویا و کتاب خوانی در خانه دوست در قسمت مهارت های زندگی به تقویت مهارت های ذهنی و رفتاری مانند خودشناسی، دوست یابی، همکاری، مسئولیت پذیری، نظم، تقویت حس قدردانی ، قضاوت نکردن.... و همچنین مهارت های دست ورزی در قالب هنرهای گوناگون مانند آشپزی، کاردستی و...  می پردازد.

در قسمت کتاب خوانی نیز فعالیت های منحصر به فرد و جذاب درباره شخصیتهای کتاب، روند داستان و... با اهداف تقویت فرهنگ کتاب خوانی و همچنین تقویت مهارتهای نوشتن و آشنایی با قالب و چهارچوب داستان نویسی صورت می پذیرد.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید