هدیه های آسمان

تدریس درس هدیه های آسمان در خانه دوست با استفاده از بازی ، داستان و اجرای نمایش صورت می گیرد تا موجب ایجاد علاقه و درک بهتر مفاهیم دینی شود.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید