مطالعات اجتماعی

تدریس مطالعات اجتماعی در خانه دوست با انواع روش ها از قبیل اجرای نمایش، برگزاری نمایشگاه، ارائه کنفرانس، استفاده از ابزارهای کمک آموزشی، پخش فیلم و همچنین انواع بازی ها مانند حل جورچین و... صورت می پذیرد.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید