ارتباط با ما

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، پلاک ۵ ، پیش دبستان و دبستان خانه دوست

تلفن: ۲۲۶۱۵۲۲۳

همراه: ۰۹۳۳۸۸۲۲۸۷۶

تلفکس: ۲۲۶۲۱۶۶۰

پست الکترونیک: khane.doost1392@gmail.com

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه