لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوی آموزشی ریاضی- پایه سوم

حل مسئله 

مساحت 3 

مساحت 2

مساحت 

حل مسئله محیط 

محیط 

تقسیم روی محور 

تقسیم

حل مسئله ضرب 

توزیع پذیری ضرب 

 

جابه جایی ضرب 

ضرب عدد های یک رقمی 

ضرب روی محور 

ضرب 

مفهوم ضرب 

کسر در اندازه گیری 

کسر 3

کسر 2

کسر 1

دایره 

زاویه و خط 

مقایسه کسر 

تساوی کسر 

کسر مخلوط

کسر روی محور 

کسر در ساعت