لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای آموزشی درس کامپیوتر- پایه ششم

جلسه ۹ آفلاین: جدول و ستون‌بندی در برنامه word و ساخت بروشور

(صفحه ۲۶ تا ۳۳ کتاب کار و فناوری)

تکلیف: ساخت بروشور در برنامه word

لطفا تصویر تکلیف خود را از طریق سامانه تکلیف آپلود کرده یا در فلش خود به مدرسه تحویل دهید.

 

***

جلسه ۸ آفلاین: تصویر، شکل، متن هنری و تنظیمات صفحه در برنامه word

(صفحه ۲۵ کتاب کار و فناوری)

تکلیف: فایل خواسته شده در برنامه word

لطفا تصویر تکلیف خود را از طریق سامانه تکلیف آپلود کرده یا در فلش خود به مدرسه تحویل دهید.

 

***

جلسه ۷ آفلاین: دوره و شروع کار در برنامه word

(صفحه ۲۱ تا ۲۴  کتاب کار و فناوری)

تکلیف: فایل خواسته شده در برنامه word

لطفا تصویر تکلیف خود را از طریق سامانه تکلیف آپلود کرده یا در فلش خود به مدرسه تحویل دهید.