لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدیوهای اموزشی فارسی - پایه پنجم

 

 

کار و تلاش

****

چشمه و سنگ

***

معرفی ملک الشعرا بهار

هفت سین

***

واژه آموزی درس هفدهم

****

آشنایی با قاقیه و ردیف

***

ارزشیابی اسفند

وقتی بوعلی کودک بود

 

****

حکایت حکمت

****

بال در بال پرستوها

***

انیمیشن بوعلی و بانگ گاو

***

درس دوازدهم: فردوسی فرزند ایران

انیمیشن زال و سیمرغ ۲

****

ارزشیابی دی ماه

انیمیشن زال و سیمرغ۱

 

****

انیمیشن معرفی خواجه نصیر طوسی

و

انیمیشن زال و سیمرغ 

 

 

***

مشاعره

***

نقش خردمندان

***

پاسخ جزوه درس نهم

****

درس دهم: نام نیکو

پاسخ جزوه درس هشتم

انواع جمله

 

****

معرفی علامه دهخدا

 

کلمات هم آوا

***

سرای امید

***

نام آوران دیروز، امروز و فردا

فضاسازی در سخن

پرواز روباه

****

ارزشیابی آذرماه

****

پاسخ جزوه درس۱

پاسخ جزوه درس ۲

پاسخ جزوه درس ۳

پاسخ جزوه درس ۴

پاسخ جزوه درس ۵

پاسخ جزوه درس۶

****

دفاع از میهن ۱

دفاع از میهن ۲

رییس علی دلواری

***

ای ایران

***

رقص باد و خنده گل

مخالف و متضاد

انیمیشن معرفی نظامی

***

آموزش انواع ترکیب ها(صفت و موصوف - مضاف و مضاف الیه)۱

انواع ترکیب ها(صفت و موصوف- مضاف و مضاف الیه)۲

 

انواع ترکیب ها ۳

انواع ترکیب ها۴

تمرین انواع ترکیب ها

****

انیمیشن معرفی نظامی

****

سرود ملی

نهاد و گزاره