لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

محتواهای آموزشی درس علوم- پایه ششم

 

 

 

       فندق فصل دوازدهم

 

 

 

 

 

                                       ***

         فندق فصل هفتم

 

                 

                     ***

 

 

   نیرو های غیر تماسی

 

                                       ***   

       صحبت بی کلام

             (جابر)

 

 

           ***

      انواع نیرو

 

(قسمت اول نیروهای تماسی)

     

       

                 ***

قوانین نیوتن  و برآیند نیرو

 

 

      ورزش و نیرو   (1) 

         ***