لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی 2

               

 

                   ادامه ی مبحث تقریب

 

            تقریب سه رقمی

               ********

جمع و تفریق فرآیندی