لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

هنر و خلاقیت پایه اول

درست کردن کاردستی به مناسبت روز دانش آموز 

 

دختران کوشا و توانمند پایه اول دقت و تمرکز خود را

در رنگ آمیزی و شخصیت سازی اشکال هندسی نشان دادند.

 

دختران پایه اول در حال مشارکت و همفکری در کار گروهی می باشند

 

 

دختران باذوق پایه ی اول در حال شخصیت سازی (تقویت خلاقیت)

با شکل هندسی دایره می باشند.

 

(تلفیقی از هنر ، خلاقیت ، ریاضی ، فارسی ، قرآن، علوم)
با یک نیم‌دایره از اشکال هندسی بچه ها، کوسه های خودشان را در هر جایی ،

به هر شکلی تصور کردند و روی برگه کشیدند .راجع به انواع آبزیان گفتگو کردیم

و اینکه خدای مهربان تمام جانداران را زیبا نقاشی کرده و آفریده.

سپس با نشانه (ک ) آشنا شدند و کلمات (ک) را نوشتند.

 

 

 

دختران پایه اول بعد تایید طرح مورد نظر و مناسب کار آبرنگ در حال رنگ آمیزی می باشند

 

 

تدریس تلفیقی نشانه ه  با اشکال هندسی ریاضی و آبزیان علوم و هنر کاردستی

 

دختران با اخلاق و هنر دوست و صبور  کلاس اول

اولین اثر آبرنگ خود را به پایان رسانده اند.