لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

بازی - تجربه پایه چهارم

بازی “حالت حرف زدن” جهت آشنایی با احساسات مختلف و

چگونگی بروز آن در صحبت کردن و تقویت اجرا (مونولوگ)