لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

بازی‌های مهارتی پیش‌دبستان

اسباب بازی های بزرگ و کوچک

 

راه رفتن روی خط راست 

 

سازه های بلند و کوتاه 

 

تست رنگ و عدد

 

 

تثبیت رنگ های اصلی

 

 

اسباب بازی با سه رنگ اصلی 

 

 

بازی تلفیق با آموزش اعداد به روش غیرمستقیم 

 

کشیدن خطوط آموزش داده شده /تلفیق با حالات چهره/بازی با تاسِ خطوط

 

بازی نخ جادویی/ادامه ی آموزش اعضای بدن انسان وحیوان

 

 

طبقه بندی/جداسازی

 

افزایش و تقویت قدرت دیداری و دقت و تمرکزدست ورزی

(تقویت عضلات ریز انگشتان دست)

 

 

دوره ی مفاهیم پایه ریاضی (بلندوکوتاه/ترتیب و توالی/اشکال هندسی)

 

 

 

مفاهیم فردی و اجتماعی(آداب مهمان داری)/خاله بازی

 

بازی گروهی و ساخت محله ی ما با لگو

 

بازی تیزبین با فلش کارت های آواشناسی به منظور تقویت دیداری

 

 

انجام بازی های تعادلی با هدف تقویت عضلات پا

بازی های جهشی، پرشی، حرکتی با هدف تقویت عضلات دست و پا