لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

بازی‌های مهارتی پیش‌دبستان

اسباب بازی های بزرگ و کوچک

 

راه رفتن روی خط راست 

 

سازه های بلند و کوتاه 

 

تست رنگ و عدد

 

 

تثبیت رنگ های اصلی

 

 

اسباب بازی با سه رنگ اصلی 

 

 

بازی تلفیق با آموزش اعداد به روش غیرمستقیم 

 

کشیدن خطوط آموزش داده شده /تلفیق با حالات چهره/بازی با تاسِ خطوط

 

بازی نخ جادویی/ادامه ی آموزش اعضای بدن انسان وحیوان

 

 

طبقه بندی/جداسازی

 

افزایش و تقویت قدرت دیداری و دقت و تمرکزدست ورزی

(تقویت عضلات ریز انگشتان دست)

 

 

دوره ی مفاهیم پایه ریاضی (بلندوکوتاه/ترتیب و توالی/اشکال هندسی)

 

 

 

مفاهیم فردی و اجتماعی(آداب مهمان داری)/خاله بازی

 

بازی گروهی و ساخت محله ی ما با لگو

 

بازی تیزبین با فلش کارت های آواشناسی به منظور تقویت دیداری