لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کامپیوتر پایه اول

دوره کلیک، دبل کلیک و کلیک راست موس در قالب بازی

و تصویرسازی صفحه نمایش در برنامه paint

دوره drag & drop  با موس در قالب بازی

و استفاده از اشکال در برنامه paint

آشنایی با صفحه کلید و کار با آن

 

برنامه paint  و تصویرسازی یکی از کلمات خوانده شده در آن