لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

دست‌ورزی و فعالیت‌های آموزشی پیش‌دبستان

 

طرز صحیح مداد در دست گرفتن 

 

آموزش خطوط به روش غیرمستقیم 

 

 

انجام پازل با هدف دقت و تمرکز 

 

 

آشنایی با شغل آتش نشان 

 

 

 

 

تقویت مهارت شناختی شنیداری 

 

 

کلاژ و خلاقیت به مناسبت روز سالمندان 

 

آموزش خطوط به روش غیرمستقیم 

 

آموزش نقطه گذاری روی خط زمینه 

 

 

شناسایی سمت غالب (دست چپ یا راست )

 

 

 روز جهانی کودک 

 

 

نقطه گذاری روی خط ( آموزش تلفیقی با ریاضی ، گردی )

 

روز نیروی انتظامی و پلیس 

 

طرز صحیح نشستن و مداد در دست گرفتن 

 

آموزش خطوط غیرمستقیم ( چپ به راست )

 

 

تقویت مهارت شناختی/دیداری ،آواشناسی(بدون معرفی حروف)

 

 

آشنایی با مشاغل/پستچی

 

 

 آموزش خطوط غیرمستقیم (چپ به راست)

 

 

فعالیت کتاب کار با هدف دقت و تمرکز 

 

 

آشنایی با علامت استاندارد،سیب سلامت

 

 

آموزش خطوط منحنی 

 

 

خلاقیت با برگ پاییزی 

 

 

درخت پاییزی با هدف آموزش خطوط منحنی 

 

 

مفهوم نقطه گذاری

 

 

خانه و خانواده 

 

فعالیت واحد کار با هدف تقویت دیداری

 

 

فعالیت واحد کار با هدف معرفی خانواده 

 

 

 

فعالیت واحد کار با هدف تقویت دیداری

 

 

فعالیت کتاب کار ( نقطه چین )

 

 

فعالیت واحد کار ( فصل پاییز / چتر )

 

 

فعالیت کتاب کار ( آوا شناسی )

 

 

فعالیت واحد کار به مناسبت روز دانش آموز با خلاقیت چوب بستنی 

 

کتاب و کتاب خوانی 

 

آموزش‌خطوط‌به‌روش‌غیرمستقیم
آموزش خط شکسته

 

 

 

 

آموزش وسایل نقلیه

 

 

مهارت خواندن / شباهت ها 

 

 

آموزش‌خطوط‌به‌روش‌غیرمستقیم
آموزش فاصله گذاری

 

مهارت نوشتن

 

آشنایی با وسایل ارتباط جمعی

 

کتاب مهارت خواندن

 

 

کتاب مهارت نوشتن

 

مهارت نوشتن/ببین و بگو

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم
آموزش نقطه چین/ راست به چپ

 

پیداکن و رنگ بزن (تقویت دیداری )

 

گوش کن و انجام بده(تقویت شنیداری)

 

 

آموزش نقطه چین

 

کتاب مهارت خواندن /تقویت دیداری و شنیداری

 

مهارت نوشتن/ببین و بگو

 

 

مهارت خواندن/طبقه بندی

 

آموزش نیم دایره

 

کتاب مهارت خواندن/آموزش مفهوم مخالف،مشابه

 

کتاب مهارت نوشتن/کامل کردن اشکال،بگردو بیاب

 

کتاب مهارت خواندن/افزایش قدرت دقت و تمیز دیداری با

پیدا کردن کلمه ها واعداد بصورت غیرمستقیم

 

کتاب مهارت خواندن/پیداکن و رنگ بزن

 

آموزش مفهوم یک درمیان/نقطه گذاری

 

انجام فعالیت با ماژیک وایت برد و تخته لمینت به منظور تقویت مچ دست

 

 

فاصله گذاری/راست به چپ

 

 

فعالیت‌واحدکار(مهربانی باحیوانات)

 

مهارت خواندن/بگردو بیاب

 

مهارت نوشتن/دقت و تمرکز

 

 

 

انجام فعالیت با ماژیک وایت برد و تخته لمینت به منظور تقویت مچ دست

 

کتاب مهارت خواندن/ببین و بگو

 

آموزش رسم چهارگوش /راست به چپ

 

آموزش خطوط غیرمستقیم

 

روزپدر/نقاشی من و بابا

 

آموزش خطوط غیرمستقیم

 

 

 

آشنایی با نقشه ی ایران/رنگ انگشتی

 

کتاب مهارت خواندن/تقویت حافظه ی دیداری

 

کتابخانه و گرفتن کتاب به امانت

 

کتاب مهارت خواندن/بگرد و بیاب (تقویت هوش دیداری)

 

 

دهه فجر/ ساخت لاله (تکنیک کاغذ وتا)

 

کتاب مهارت خواندن/ببین و بگو

 

ایران من/آشنایی با اقوام مختلف

 

آموزش خطوط غیرمستقیم 

 

به امانت گرفتن کتاب

 

کتاب مهارت خواندن/تقویت حافظه ی دیداری

 

کتاب مهارت نوشتن/ خلاقیت با چوب کبریت

 

آموزش‌ خطوط غیرمستقیم

 

کتاب مهارت خواندن/ افزایش دقت و تمرکز

 

کتاب مهارت نوشتن / نقطه چین

 

 

آموزش خطوط غیرمستقیم

 

کتاب مهارت های خواندن/ بگرد و بیاب

 

 

آشنایی عینی با اجزای گیاهان/ تجربه ی کاشت،آشنایی با مراحل کاشت، داشت و برداشت

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم/ الگویابی

 

 

آشنایی با سفره هفت سین

 

کتاب مهارت های خواندن/ دقت و تمرکز

 

 

به تصویرکشیدن خاطرات نوروز

 

کتاب مهارت های نوشتن

 

 

کتاب مهارت های خواندن/ یادآوری آموخته های گذشته

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم

 

کلاژ شکوفه های بهاری

 

کتاب مهارت های خواندن

 

کتاب مهارت های نوشتن

کتاب مهارت های خواندن

آموزش‌خطوط غیرمستقیم

 

کتاب مهارت های نوشتن

 

کتاب مهارت های خواندن

 

 

آموزش‌ خطوط غیرمستقیم

 

کتاب مهارت های نوشتن

کتاب مهارت های خواندن

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم