لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

دست‌ورزی و فعالیت‌های آموزشی پیش‌دبستان

 انجام فعالیت آموزشی کتاب توسط نوگلان توانمند

 

 

نمایش مهمان ناخوانده جشن روز دوستی با کتاب

 

 انجام فعالیت آموزشی کتاب توسط نوگلان توانمند

 

 

 

فعالیت کتاب با هدف دقت دیداری و دست ورزی

 

انجام کاربرگ با هدف تقویت حافظه دیداری 

 

انجام کاربرگ با هدف دقت و تشخیص