لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

دست‌ورزی و فعالیت‌های آموزشی پیش‌دبستان

 

طرز صحیح مداد در دست گرفتن 

 

آموزش خطوط به روش غیرمستقیم 

 

 

انجام پازل با هدف دقت و تمرکز 

 

 

آشنایی با شغل آتش نشان 

 

 

 

 

تقویت مهارت شناختی شنیداری 

 

 

کلاژ و خلاقیت به مناسبت روز سالمندان 

 

آموزش خطوط به روش غیرمستقیم 

 

آموزش نقطه گذاری روی خط زمینه 

 

 

شناسایی سمت غالب (دست چپ یا راست )

 

 

 روز جهانی کودک 

 

 

نقطه گذاری روی خط ( آموزش تلفیقی با ریاضی ، گردی )

 

روز نیروی انتظامی و پلیس 

 

طرز صحیح نشستن و مداد در دست گرفتن 

 

آموزش خطوط غیرمستقیم ( چپ به راست )

 

 

تقویت مهارت شناختی/دیداری ،آواشناسی(بدون معرفی حروف)

 

 

آشنایی با مشاغل/پستچی

 

 

 آموزش خطوط غیرمستقیم (چپ به راست)

 

 

فعالیت کتاب کار با هدف دقت و تمرکز 

 

 

آشنایی با علامت استاندارد،سیب سلامت

 

 

آموزش خطوط منحنی 

 

 

خلاقیت با برگ پاییزی 

 

 

درخت پاییزی با هدف آموزش خطوط منحنی 

 

 

مفهوم نقطه گذاری

 

 

خانه و خانواده 

 

فعالیت واحد کار با هدف تقویت دیداری

 

 

فعالیت واحد کار با هدف معرفی خانواده 

 

 

 

فعالیت واحد کار با هدف تقویت دیداری

 

 

فعالیت کتاب کار ( نقطه چین )

 

 

فعالیت واحد کار ( فصل پاییز / چتر )

 

 

فعالیت کتاب کار ( آوا شناسی )

 

 

فعالیت واحد کار به مناسبت روز دانش آموز با خلاقیت چوب بستنی 

 

کتاب و کتاب خوانی 

 

آموزش‌خطوط‌به‌روش‌غیرمستقیم
آموزش خط شکسته

 

 

 

 

آموزش وسایل نقلیه

 

 

مهارت خواندن / شباهت ها 

 

 

آموزش‌خطوط‌به‌روش‌غیرمستقیم
آموزش فاصله گذاری

 

مهارت نوشتن

 

آشنایی با وسایل ارتباط جمعی

 

کتاب مهارت خواندن

 

 

کتاب مهارت نوشتن

 

مهارت نوشتن/ببین و بگو

 

آموزش‌خطوط غیرمستقیم
آموزش نقطه چین/ راست به چپ

 

پیداکن و رنگ بزن (تقویت دیداری )

 

گوش کن و انجام بده(تقویت شنیداری)

 

 

آموزش نقطه چین

 

کتاب مهارت خواندن /تقویت دیداری و شنیداری

 

مهارت نوشتن/ببین و بگو

 

 

مهارت خواندن/طبقه بندی

 

آموزش نیم دایره

 

کتاب مهارت خواندن/آموزش مفهوم مخالف،مشابه

 

کتاب مهارت نوشتن/کامل کردن اشکال،بگردو بیاب

 

کتاب مهارت خواندن/افزایش قدرت دقت و تمیز دیداری با

پیدا کردن کلمه ها واعداد بصورت غیرمستقیم

 

کتاب مهارت خواندن/پیداکن و رنگ بزن

 

آموزش مفهوم یک درمیان/نقطه گذاری

 

انجام فعالیت با ماژیک وایت برد و تخته لمینت به منظور تقویت مچ دست

 

 

فاصله گذاری/راست به چپ

 

 

فعالیت‌واحدکار(مهربانی باحیوانات)

 

مهارت خواندن/بگردو بیاب

 

مهارت نوشتن/دقت و تمرکز

 

 

 

انجام فعالیت با ماژیک وایت برد و تخته لمینت به منظور تقویت مچ دست

 

کتاب مهارت خواندن/ببین و بگو

 

آموزش رسم چهارگوش /راست به چپ

 

آموزش خطوط غیرمستقیم

 

روزپدر/نقاشی من و بابا

 

آموزش خطوط غیرمستقیم

 

 

 

آشنایی با نقشه ی ایران/رنگ انگشتی

 

کتاب مهارت خواندن/تقویت حافظه ی دیداری

 

کتابخانه و گرفتن کتاب به امانت

 

کتاب مهارت خواندن/بگرد و بیاب (تقویت هوش دیداری)

 

 

دهه فجر/ ساخت لاله (تکنیک کاغذ وتا)

 

کتاب مهارت خواندن/ببین و بگو

 

ایران من/آشنایی با اقوام مختلف

 

آموزش خطوط غیرمستقیم 

 

به امانت گرفتن کتاب

 

کتاب مهارت خواندن/تقویت حافظه ی دیداری

 

کتاب مهارت نوشتن/ خلاقیت با چوب کبریت