لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مطالعات اجتماعی پایه سوم

 تدریس درس اول (من به دنیا آمده ام )

با بیان تغییرات خود از کودکی تا نوجوانی با استفاده از وسایل خود 

 

ساخت شجره نامه توسط دختران توانا  

 

 

 

شجره نامه دختران توانا 

 

مراحل تولید پارچه به روایت تصویر

 

 

 

مدرسه دوست داشتنی من