لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مطالعات اجتماعی پایه سوم

 تدریس درس اول (من به دنیا آمده ام )

با بیان تغییرات خود از کودکی تا نوجوانی با استفاده از وسایل خود 

 

ساخت شجره نامه توسط دختران توانا  

 

 

 

شجره نامه دختران توانا 

 

مراحل تولید پارچه به روایت تصویر