لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مطالعات اجتماعی پایه چهارم

تجسم محله رویایی و اجزای آن و گفتگو پیرامون آن

 

بارش فکری و کار گروهی برای یافتن تغییر محله ها در طول زمان 

 

بازدید از پشت بام مدرسه جهت تدریس تفاوت تصاویر از روبه رو وبالا از جهت وضوح

 

دیدن تصاویر از بالای پشت بام مدرسه با دختران عزیزم

جهت تثبیت تفاوت تصاویر از رو به رو و بالا

 

آموزش کار با کره زمین و پیدا کردن کشورها و قطب ها