لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مطالعات اجتماعی پایه پنجم

بازی نقش گوینده و شنونده و خصوصیات آنها

 

بازی ارتباط غیر کلامی جهت تثبیت محتوایی درس اول

 

دل نوشته های دانش آموزان جهت احساس طبیعی غم و علت های آن

 

پرسش کتاب باز و خلاصه نویسی با دختران توانا

 

کار با کره زمین و آموزش خط استوا ، مدارها و نصف النهار

 

ترسیم کره زمین و خط استوا و نصف النهار توسط دانش آموزان خلاق و هنرمند