لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فارسی پایه اول

تدریس نشانه ( سـ س ) با گاز زدن سیب های معلق 

 

نشانه‌ی «مـ م» و خلاقیت با بادام

 

“آموزش نشانه‌ی «نـ ن» با تجربه پخت نان در کنار یکدیگر

پذیرایی از دختران گل کلاس اوّلی با بستنی
 باهدف ایجاد انگیزه ی تدریس نشانه ی ( ای )

 

آموزش نشانه‌ی (ش) و ایجاد انگیزه‌ی آن با میل کردن آش رشته‌ی خوش‌مزه در کنار دوستان ، لذّت یادگیری این درس را بیشتر نمود.