لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فارسی پایه دوم

مشاهده و همکاری برای درست کردن آش  پر‌برکت

 

 

یک روز شاد و به یاد‌ماندنی در کنار هم با درسی از کتاب فارسی (چغندر پر برکت)

 

املای بادکنکی و حاصل اشتیاق این املا و نوشتن آن

 

موشک بازی و املا‌نویسی و تصحیح املای دوستان در روز دانش‌آموز و

انداختن موشکها در سطل‌های بی‌اشتباه و با اشتباه با شعرخوانی

 

 آوردن آتشدان به کلاس برای در ک بهتر دختران  از معنی آتشدان