لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فارسی پایه سوم

تقویت مهارت نوشتاری و خلاقیت دانش آموزان با ساخت دفترچه سه بعدی به شکل سیب و نوشتن داستان موردنظر با توجه به تصاویر صفحات کتاب

 

 

 

 

نوشتن املای کلاسی  که توسط بچه ها گفته شد