لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای آموزشی فارسی- پایه چهارم

 

 

 

 

تمرین زیر را در دفتر دستور بنویسید و جواب دهید.

****

فعل

***

هم خانواده

کار نیکو کردن از پر کردن است

 

 

***

کلمات هم آوا

 

سیمرغ و زال

 

*****

معنی لغات درس « مهمان شهر ما »

سعدی شیرازی

 

****

انیمیشن انواع جمله

نشانه های نگارشی

****

معرفی فردوسی۱

 

معرفی فردوسی۲