لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

هدیه‌های آسمان پایه چهارم

 

تدریس درس ۱(مبحث خداشناسی)

 

تدریس درس۲ مبحث (زندگی حضرت موسی ،با استفاده از فیلم) 

 

تثبیت درس ۴ مبحث (آموزش نماز آیات با نقاشی زیبای دختران گل )

 

کار با مجله رشد (خواندن داستان آشنایی با حضرت عبدالعظیم حسنی )