لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

هدیه‌های آسمان پایه پنجم

 

ساخت گل پندهای قرآنی مربوط به درس اول 

 

 قرار دادن گل پندهای قرآنی دختران در کلاس

با هدف توجه به اندرزهای خداوند مهربان در زندگی و به کار بستن آنها  

 

تماشای فیلم هایی از شگفتی های آفرینش در ارتباط با درس دوم (تنها او)

 

درس هفتم (رنگین کمان جمعه) توسط دختران توانمند کنفرانس داده شد.

 

دختران عزیز اولین روز زمستانی خود در مدرسه را

در زیر کرسی با درس هدیه های آسمان تجربه کردند.

 

درس هشتم ( دو نامه ) توسط دختران توانمند کنفرانس داده شد.

 

دختران خوب و توانا درس نهم (یک جهان جشن ) را تدریس کردند.

 

پرسش و پاسخ از درس نهم توسط دختران شاد و خلاق انجام شد

 

درس دهم ( در ساحل دجله ) توسط دختر توانمندم رونیکا جان کنفرانس داده شد.

 

دلنوشته های دختران عزیز درباره عید غدیر متناسب با درس (یک جهان جشن)

 

تدریس درس دوازدهم ( خورشید پشت ابر) توسط دختران توانمند

 

کنفرانس درس سیزدهم (کوچک های بزرگ ) توسط دختران توانمند 

 

تدریس درس چهاردهم توسط دختران توانمند

 

تدریس درس آخر کتاب هدیه ها توسط دختران توانمند