لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ویدئوهای کلاس‌های حضوری

 

 

 

 

 

مفاهیم ریاضی 

آموزش جدول سودوکویا جدول شگفت انگیز

***

الگویابی

***

ترکیب رنگ با کمک آهن ربا

 

***

آموزش جمع عدد10

***

آموزش جمع عدد 9