لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

خوشنویسی پایه دوم

 

آموزش حروف ( ا ، ب ، د ، ر ، و ، ه )

 

 

آموزش حرف (ک) به همراه بخشی از ترکیبات 

 

 

آموزش خوشنویسی و اوریگامی طاووس 

آموزش حرف ( ج چ ح خ ) و اتصال حرف (د) و تفاوت آن با حرف (ر)

 

 

آموزش حروف ( ن) و ( ل) به همراه ترکیبات

 

 

آموزش زیبا نویسی شعر احوال پرسی از کتاب فارسی

 

 

آموزش اوریگامی قو

 

آموزش زیبا نویسی شعر احوال پرسی از کتاب فارسی

 

آموزش اوریگامی یلدایی

 

 

آموزش زیبا نویسی حرف ( ق) و تفاوت آن با حرف ( ف)

 

 

آموزش اوریگامی قورباغه به همراه ترکیبات حرف ( ل)

 

 

آموزش اوریگامی پروانه 

 

 

آموزش حرف (س) و نحوه اتصال آن در کلمات

 

 

 

 

آموزش اوریگامی جعبه ستاره ای