لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

خوشنویسی پایه سوم

    آموزش حروف ( ا ، ب ، د )

 

 

آموزش حروف ( ک،گ) به همراه ترکیبات 

 

 

آموزش حرف ( م) و به همراه اتصالات این حرف و حرف (ط) و (یی) در آخر کلمات 

 

 

آموزش اوریگامی پاکت هدیه 

 

 

آموزش حروف ( ن، ل) به همراه ترکیبات و اتصالات

 

 

زیبا نویسی بیتی زیبا از حضرت حافظ

 

 

آموزش زیبا نویسی شعر "هم بازی " از کتاب فارسی

 

 

آموزش حروف (ط،ظ) در کلمات و تفاوت املایی و نوشتاری این حروف با حروف (ص،ض)

 

آموزشی اوریگامی یلدایی

 

 

آموزش حرف ( س) به همراه ترکیبات

 

 

تدریس( ه)  دوچشم یا چشم گربه ای و (ه) ویرگولی

 

 

آموزش اوریگامی صندل

 

 

 

آموزش اوریگامی قلب سه بعدی و پروانه در زنگ خوشنویسی 

 

 

آموزش اوریگامی پیراهن

 

تدریس صفحات ( ۱۲ و ۶۲ ) از کتاب هنرجوی خوش خط 
نکات مربوط به حروف ( ص،ض،ط،ظ) به همراه ترکیبات حروف در قالب کلمات

 

آموزش اوریگامی جعبه ستاره ای  

 

 

صفحات ( ۹،۴۴) از کتاب هنرجوی خوش خط تدریس شد . 
با تاکید بر انواع حرف (م) و حروف ( ج،چ،ی)