لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

خوشنویسی پایه پنجم

 

آموزش ترکیبات حروف ( ک، ل) به همراه سطر نویسی

 

 

آموزش قوس در کلمات و سطر نویسی

 

تدریس سطرنویسی توسط یکی از دانش آموزان 

 

آموزش اوریگامی پروانه 

 

 

آموزش سطرنویسی توسط دانش آموزان 

 

آموزش حرف ( ف) به همراه ترکیبات و کلمات

 

آموزش قوس به جای کلمات و سطر نویسی
آموزش سطر نویسی توسط دانش آموزان 

 

 آموزش اوریگامی یلدایی

 

 

آموزش حرف (ن) در ترکیبات 

 

 

تدریس سطر نویسی با تاکید بر روی حروف ( س،ش) و دندانه ها و شروع آموزش با خودکار

 

 

آموزش اوریگامی قلب سه بعدی 

 

 

آموزش سطر نویسی بر مبنای حروف ( ص،ض،ط،ظ)

 

 

 

تدریس این جلسه توسط دختر هنرمند و توانا

 

 

آموزش اوریگامی پیراهن 

 

 

تدریس صفحه (۴۹) کتاب خط تحریری سرمشق توسط دختر توانا