لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

اطلاع رسانی برنامه های فضای مجازی چهارم

*****

برای دریافت فعّالیّت نوروزی اینجا کلیک کنید.

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

تصحیح شده ی کاربرگ فانوس 7

تکلیف: نگارش درس 15

 

*****

برای دریافت فایل چهار مغز 21 اینجا کلیک کنید.

*****

لطفا چهار مغز 20 را به کمک فیلم حل و رفع اشکال نمایید. با تشکر

برای دریافت چهار مغز 20 اینجا کلیک کنید.

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

 

*****

*****

*****

فوری 

براساس اطلاعیه دیر هنگام اداره کل آموزش و پرورش مدارس ابتدایی مناطق ۱تا۵ شهر تهران در روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

*****

*****

*****

برنامه کلاس های مجازی یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه

*****

*****

*****

*****

*****

برنامه کلاس های مجازی یک شنبه دوم بهمن

*****

*****

*****

*****

*****

برنامه کلاس های مجازی شنبه ۱۱/۱

*****

*****

*****

*****

*****

برنامه کلاس های چهارشنبه مجازی ۲۸ دی ماه

*****

*****

*****

*****

*****

برنامه کلاس های مجازی سه شنبه ۲۷ دی ماه

*****

*****

*****

برنامه کلاس های مجازی دوشنبه ۲۶ دی ماه

*****

*****

برنامه ی کلاس های مجازی یکشنبه ۲۵ دی ماه

*****

اطلاعیه یکشنبه ۲۵ دی ماه

*****

اطلاعیه ۲۴ دی ماه

*****

دعوت نامه ی روز مادر

*****

برنامه چهارشنبه ۱۰/۱۴