لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه اول

 

 

ساختن انواع الگوها با ابزار چینه 

 

 

 

 

بازی با هدف تشخیص اشکال هندسی و تقارن

 

 

یک دسته ده تایی

 

 

یک دسته ده تایی و شش یکی

 

 

تکرار و تمرین های دوست داشتنی با تخته وایت برد های کلاسی

 

تدریس تلفیقی نشانه ه  با اشکال هندسی ریاضی و آبزیان علوم و هنر کاردستی

 

اینها اول  یک کاغذ پر از اشکال هندسی ریاضی بودند

بعد بادبزن درس باد علوم شدند ، بعد عروسک شدند که تدریس ع فارسی بود.