لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه دوم

یادآوری و تمرین الگوها در قالب بازی در حیاط مدرسه

 

قرار دادن اعداد به صورت ذهنی در جدول ارزش مکانی 

 

شمارش با چینه ها 

 درست کردن الگو با طرح دادن به لبوهای خود 

 


 دختران توانمند غیر از شکلهای هندسی کلاس( در ، پنجره ، تخته)

اشکال هندسی را روی مقوا ترسیم کردند و

خوراکیهایی با این اشکال میل کردند و خصوصیات این اشکال را به‌صورت شعر خوانند.

 

دختران توانمند اشکال هندسی را درست کردند و تقارن آن‌ها را کشیدند، با خلاقیت خود در اشکال دلخواهشان  باز هم مفهوم تقارن را لمس کردند

 

  یادگیری اعداد سه رقمی با برگزاری جشن عدد ۱۰۰(کوچکترین عدد سه رقمی)

 

 تمرین خرید و تعویض با پول رایج در بازی و نمایش 

 

 

تمرین کلاسی پای تخته 

 

تحقیق از درس علوم و اندازه گیری در درس ریاضی 

 

نشان دادن اعداد زوج یا فرد روی پلاک ماشین ها و تردد در روزهای مربوطه به آن

با هدف یادگیری روزهای زوج و فرد