لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه سوم

تمرین و دوره ریاضی پایه دوم

 

تدریس مبحث سود و بازی خرید و فروش در کلاس

 

تمرین و تکرار مباحث تدریس شده

 

دست ورزی با ساعت در مبحث ساعت در بعداز ظهر

 

شمارش چند تا چندتا با چوب خط و دسته بندی

 

تدریس عدد هزار

 

تدریس ارزش پول

 

تدریس کیلومتر و متر 

 

تدریس کیلوگرم و گرم


آزمایش و اندازه گیری جرم 
 بچه ها با اندازه گیری جرم وسایل خود با ترازو ،  این مبحث را تثبیت کردند.

 

تدریس فصل سوم

 

 

بچه ها با تاس و برگه هایی که در اختیار داشتند کسرها را تمرین و تکرار کردند

و از بازی در کنار هم لذت بردند.

 

امروز دختران کلاس سوم با پخت پیتزا مبحث کسر را تثیبت کردند و

از کار گروهی لذت بردند.

 

دست ورزی انواع مثلث ها و پیدا کردن تقارن و قطر