لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ریاضی پایه سوم

 

تدریس شمارش چندتا چندتا  با دست ورزی با هدف درک بهتر مبحث 

 

تدریس ساعت در بعداز ظهر 

 

ساخت مکعب های زیبا توسط دختران مهربان

 

تدریس ارزش پول

 

 

تدریس متر و کیلومتر 

 

 

 

ساخت ترازو توسط دانش آموز خلاق 

 

 

تدریس کسر 
تمرین و تثییت درس با دانش آموزان فعال

 

 

دست ورزی ساخت شکل های مختلف با کسری از شکل

 

دست ورزی خطوط و زاویه ها

 

دست ورزی زاویه با ساخت بادبزن های کوچک

 

تدریس تقسیم 

 

 

تدریس تلفیقی ریاضی، علوم، مهارت های زندگی 
با درست کردن پیتزا توسط دختران فعال و پر انرژی

 

 

تدریس انواع مثلث و خصوصیات آن ها با انجام دست ورزی این مبحث تثبیت شد 

 

تدریس استوانه و مخروط