لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستان

کلاژ عدد یک ، در دفتر

 

پیدا کردن آقای گردالی در بین خوراکی های خوشمزه

 

کلاژ عدد دو در دفتر 

 

کلاژ عدد سه در دفتر 

 

 

 

آشنایی با اشکال با هدف تقویت هوش فضایی

 

 

 

تمرین قرینه در قالب بازی با چوب های رنگی 

 

 

آموزش خطوط به همراه اشکال هندسی