لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستان

 

آموزش مفاهیم" بلند، بلندترین -کوتاه ،کوتاه ترین" 

 

 

مفاهیم قبل از عدد 

 

 

تناظر یک به یک

 

 

مفاهیم قبل از عدد ( عدد 2)

 

 

مفهوم سه گوش

 

 

مفهوم عدد 3 همراه با خلاقیت پوست پسته

 

 

آموزش خط باز 

 

 

 

آموزش خط بسته 

 

 

آموزش دسته بندی براساس شکل

 

 

آموزش شباهت ها و تفاوت ها 

 

 

آموزش دسته بندی با دکمه 

 

آموزش غیرمستقیم / عدد چهار

 

 

آموزش مفاهیم پرو خالی/کلاژ

 

آموزش ساخت سازه

 

 

آشنایی با شابلون/ تلفیق با واحدکارحیوانات وحشی (محل زندگی حیوانات وحشی)

 

مفاهیم قبل از عدد /  عدد 5 

دست ورزی/جداسازی حبوبات(تقویت عضلات ریزانگشتان)

 

 مفهوم عدد ۵/ مفهوم داخل و خارج

 

 

 

آموزش عدد ۶/کلاژ

 

نقطه گذاری/بازی دقت و تمرکزی نخوری به خط ها

 

آموزش جدول سو دوکو

 

آموزش مفهوم ستون و ردیف

 

مفاهیم قبل ازعدد/ عدد۷/ رنگ انگشتی

 

آموزش مفاهیم دور و نزدیک/ دورتر و نزدیک تر

مفاهیم قبل ازعدد/ عدد ۸

 

 

تناظر و شناخت دیداری اعداد