لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ذهن پویا و کتاب خوانی پایه چهارم

 

 

کتاب "مغز خمیری، مغز سنگی" و صحبت درباره شجاعت شروع کردن و پشتکار به همراه انجام کار عملی با نوشتن جمله های آدم های دارای مغز خمیری یا سنگی 

 

 

کتاب «شاید سیب باشد» و استفاده از خلاقیت و بارش فکری

برای دیدن یک موضوع از زاویه‌های مختلف

 

 

کتاب «این کش مال من است»و استفاده از خلاقیت و بارش فکری

برای یافتن کاربردهای مختلف برای اشیای ساده

 

 

کتاب «با یک فرصت چه کار می‌توانم بکنم؟»
و کشیدن پروانه‌ی فرصت به همراه نوشتن نظرات خود درباره‌ی گرفتن فرصت‌ها

 

 

کتاب " با ایده ات چه می کنی ؟" و طراحی تخم مرغ ایده ای

به همراه شرح یکی از ایده های خود برای تغییر دنیا 

 

 

کتاب "با مسئله‌ات چه کار می‌کنی؟"
و طراحی ابر مسئله به همراه تحلیل آن مسئله

 

 

کتاب “زمان درخشیدن” و صحبت درباره‌ی

معایب بهترین بودن و توجه به خوشحالی‌های دسته‌جمعی

 

کتاب «هنر امیلی»
و صحبت درباره‌ی ناممکنی قضاوت و داوری در کارهای هنر

 

 

 دخترهای هنرمند و مسئولیت‌پذیر، کار عملی کتاب «موزه» را انجام داده و ارسال کردند

 

 

کتاب "سارا و شب پر ستاره" و طراحی یک اثر به سلیقه خود با الهام از شب پر ستاره ون‌گوگ

 

کتاب “بیدی” و تجربه نقاشی به روش‌هایی که تا به حال انجام نداده‌ایم.

 

 

کتاب "لوچیو فونتانا" و خلق اثر هنری با ایجاد سوراخ و شکاف شبیه او و تفسیر این اثر هنری

 

 

 

کتاب “یایویی کوزاما” و طراحی لباس عجیب خالدار شبیه او

 

کتاب “بنکسی” و طراحی گرافیتی‌های ضدجنگ، ضدفقر یا ضدآلودگی شبیه او

 

کتاب “صدای رنگ‌ها” و خلق یک نقاشی انتزاعی شبیه کاندیسکی با شنیدن موسیقی

 

کتاب “نژادپرستی و تعصب” و صحبت درباره پذیرش یگدیگر و نفی پیش‌داوری

 

آشنایی با داستان‌نویسی و نوشتن اولین داستان

 

نوشتن دومین داستان با استفاده از تاس‌های قصه‌گویی

 

کتاب «هریت تابمن» (زندگی زنی شجاع و موثر در مبارزه با برده‌داری سیاه‌پوستان در امریکا)
و انجام کار عملی درباره‌ی موقعیت‌های ناعادلانه و رفتار در آن موقعیت‌ها

 

کتاب "درخت باش" و انجام مدیتیشن تصور درخت
به همراه انجام کار عملی دلخواه برای کتاب