لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ذهن پویا و کتاب خوانی پایه چهارم

انتخاب یک شی و کشیدن کلاس از دید او با هدف

صحبت درباره زاویه دید های مختلف در زندگی

 

کتاب "مغز خمیری ، مغز سنگی " و

صحبت درباره شجاعت شروع کردن و پشتکار 

به همراه انجام کار عملی با نوشتن جمله های آدم های دارای مغز خمیری یا سنگی

 

کتاب «شاید سیب باشد»
و استفاده از خلاقیت و بارش فکری برای دیدن یک موضوع از زاویه‌های مختلف

 

 

کتاب «با یک فرصت چه کار می‌توانم بکنم؟»
و کشیدن پروانه‌ی فرصت به همراه نوشتن نظر خود درباره‌ی گرفتن فرصت‌ها

 

کتاب «با ایده‌ات چه می‌کنی؟»
و طراحی تخم‌مرغ ایده‌ای به همراه شرح یکی از ایده‌های خود برای تغییر دنیا

 

کار عملی کتاب «با مسئله‌ات چه می‌کنی؟» درکلاس آفلاین

 

کار عملی کتاب «نژادپرستی و تعصب» در کلاس آفلاین

 

کار عملی کتاب «محمدعلی کلی» در کلاس آفلاین

 

 

کتاب «هریت تابمن» (زندگی زنی شجاع و موثر در مبارزه با برده‌داری سیاه‌پوستان در امریکا)

و صحبت درباره‌ی موقعیت‌های ناعادلانه و رفتار در آن موقعیت‌ها

 

کار عملی کتاب «رزا پارکس» در کلاس آفلاین

 

 

خواندن و تحلیل داستان‌های یکدیگر و نوشتن پیام روی آن‌ها

با مشخص کردن قسمت‌های جالب، کمبودها و پیشنهادها