لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ذهن پویا و کتاب خوانی پایه پنجم

انتخاب یک شی و کشیدن در کلاس از دید او با هدف 

صحبت درباره زاویه دید های مختلف در زندگی

 

کتاب " من می توانم یک من دیگر بسازم " و مبحث خودشناسی

 

کتاب «ای همچین»
و مقایسه‌ی دو زندگی ای همچینی یا کمال‌گرا
به همراه تجربه‌ی نوشتن یک شعر ای همچینی برای کلاس

 

کتاب «دختری با ذهن قدرتمند»
و تجربه‌ی مدیتیشن “قدردانی” به همراه توجه به تنفس و گام‌های آن

 

کتاب «من به خودم افتخار می‌کنم»
و صحبت درباره‌ی به رسمیت شناختن انواع احساس‌ها و واکنش هنگام تجربه‌ی آن‌ها

 

کتاب «قوی باش!» و صحبت درباره‌ی انواع تعریف قوی بودن مستقل از زور جسمی

به همراه بررسی در زندگی خود

 

کار عملی کتاب «هری و هربرت»  در کلاس آفلاین

 

 کار عملی کتاب" کجا با این عجله "در کلاس آفلاین

 

 

کتاب «یک چیز دیگر»
و صحبت درباره‌ی پذیرش تفاوت‌های یکدیگر

 

کار عملی کتاب «ماهی‌های بالابندر» در کلاس آفلاین

 

 

 ارسال کار عملی «مایکل کالینز» توسط دانش آموزان توانا در کلاس آفلاین

 

 

کتاب «نامرئی»

و صحبت درباره‌ی انسان‌هایی که توسط دیگران نادیده گرفته می‌شوند و احساس‌های ایجاد شده برای آن‌ها و رفتاری که باید در قبال آن‌ها داشته باشیم و تغییری که می‌توانیم ایجادش کنیم.