لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مونته‌سوری پیش‌دبستان

دست ورزی با هدف دقت ، تمرکز و حافظه دیداری

 

رد کردن نخ از دکمه با هدف افزایش تمرکز

 

جداسازی حبوبات با هدف تقویت مهارت های گروهی

 

 

دست ورزی با هدف گره زدن 

 

فعالیت دست ورزی دوخت با هدف هماهنگی چشم و دست 

 

آوا شناسی نشانه «ق»