لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه اول

 

وضو گرفتن و نماز خواندن گل دختران و شعر خوانی آنها در نمازخانه 

 

 

(تلفیقی از هنر ، خلاقیت ، ریاضی ، فارسی ، قرآن، علوم)
با یک نیم‌دایره از اشکال هندسی بچه ها، کوسه های خودشان را در هر جایی ،

به هر شکلی تصور کردند و روی برگه کشیدند .راجع به انواع آبزیان گفتگو کردیم

و اینکه خدای مهربان تمام جانداران را زیبا نقاشی کرده و آفریده.

سپس با نشانه (ک ) آشنا شدند و کلمات (ک) را نوشتند.