لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه دوم

 

آموزش تنوین 

 

دختران نازنین نعمت های خداوند مهربان را متناسب با پیام قرآنی جدید خود ، نقاشی کردند .

 

نقاشی های زیبای دختران عزیز درباره نعمت های خداوند مهربان

 

 

 

آموزش درس فتح مکه متناسب با سوره مبارکه نصر به همراه داستان

 

 

نمایش فیلم داستان سوره فیل 

 

نمایش فیلم داستان زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام 

 

 

نمایش ادامه فیلم زندگی حضرت ابراهیم