لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه سوم

    تمرین وضو گرفتن توسط دختران توانا 

 

 

فرشته های نازنین یک رکعت نماز را تمرین کردند

 

 

دختران عزیز مشتاقانه نماز دو رکعتی را خواندند 

 

فرا گرفتن تسبیحات اربعه با ساخت گل 

 

 

پایان آموزش نماز با داستان و کاردستی 

 

 

مرور قواعد ( حروف ناخوانا و اتصالات ، تنوین و تشدید)

 

 

اجرای نمایش درس چشمه زمزم 

 

تمرین درس همزه 

 

 

کنفرانس درس (پیامبری حضرت موسی) توسط دختران خوب و هنرمند

 

کنفرانس درس " به سوی مبارزه بزرگ" توسط دختران توانا  

 

 

کنفرانس درس ( پیروزی حضرت موسی ) توسط دختران عزیز و توانا