لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه چهارم

 

دختران پر انرژی و فعال در زنگ قرآن با کلمات جدیدی آشنا شدند.

 

دختران عزیز، سوره مبارکه اسرا را با رعایت نکات وقف جمع خوانی کردند.

 

 

درس (حضرت زکریا و مریم) توسط دختران توانمند کنفرانس داده شد

 

 

تمرین جمع خوانی سوره مبارکه نبا 

 

 

جمع خوانی سوره مبارکه نبا در نمازخانه توسط دختران عزیز