لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه چهارم

 

دختران پر انرژی و فعال در زنگ قرآن با کلمات جدیدی آشنا شدند.

 

دختران عزیز، سوره مبارکه اسرا را با رعایت نکات وقف جمع خوانی کردند.

 

 

درس (حضرت زکریا و مریم) توسط دختران توانمند کنفرانس داده شد

 

 

تمرین جمع خوانی سوره مبارکه نبا 

 

 

جمع خوانی سوره مبارکه نبا در نمازخانه توسط دختران عزیز

 

 

تمرین جمع خوانی سوره مبارکه نبا 

 

 

نمایش فیلم حضرت زکریا و یحیی