لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

قرآن پایه ششم

 

 

دختران نازنین با روخوانی و مفاهیم  بعضی از آیات سوره حجرات

آشنا شدند و در آن تدبرکردند .

 

 

جمع خوانی سوره "ق" توسط دختران عزیز 

 

دختران عزیز، یادآوری اول کتاب قرآن را جهت دوره مطالب حل کردند.

 

کنفرانس درس شق القمر توسط دختران توانمند انجام شد.

 

دختران توانا در ارتباط با آیه ۴۹ سوره مبارکه قمر تحقیقات خود را خواندند.

 

 دختر توانا ، تحقیق خود درباره کهکشان راه شیری را متناسب با تدبر

در آیه ۴۹ سوره قمر ، برای دوستانش خواند.

 

جمع خوانی سوره مبارکه حدید

 

تحقیق درباره آیه ۶۸ سوره واقعه توسط دانش آموز کوشا 

 

 

نمایش فیلمی پیرامون داستان مباهله

 

جمع خوانی سوره مبارکه الرحمن