لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه سوم

تهیه سالاد الویه با همکاری و همیاری بچه ها برای تثبیت آموزش درس خوراکی ها

 

تدریس حجم و جرم با انجام آزمایش

 

آزمایش حجم و جرم

 

آزمایش تصفیه آب و نفوذ پذیری خاک

 

 انجام آزمایش نور و انواع آینه 

 

تدریس گیاهان گلدار (دو لپه ، تک لپه )

 

تدریس مهره داران ( ماهی ها ) 

 

تدریس مهره داران ( پرندگان )

 

تدریس مهره داران ( پستانداران )