لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه سوم

 

بچه ها با درست کردن سالاد ماکارانی مبحث "مواد غذایی" را تثبیت کردند  

 

 

تدریس مواد اطراف ما

 

 

تدریس اندازه گیری مواد 

 

 

دانش آموزان عزیز در گروه های خود مشغول بررسی کتاب و سوال های مورد نظر هستند

 

تصفیه آب

 

چرخه آب

 

تکلیف مهارت محور / ساخت تصفیه خانه

 

نور در برابر اجسام (آینه ها)

 

تدریس مهره داران ( پرندگان)