لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه چهارم

 

ورزش و بازی و حرکت فرفره مربوط به انرژی حرکتی و تولید صدا مربوط به انرژی صوتی

 

ساخت آسیاب آبی (تبدیل انرژی حرکتی آب به حرکتی در آسیاب) 

 

ساخت مدار الکتریکی مربوط به فصل چهارم

 

آزمایش های مربوط به فصل دما و گرما
 موادی نسبت به گرما رسانای بهتر می باشند

 

فعالیت های مربوط به مبحث نجوم و منظومه ی شمسی

 

 

تشریح دستگاه تنفسی  

 

ساخت دستگاه دفع ادرار توسط دانش آموز توانا 

 

آشنایی با ساختمان دستگاه گردش خون و اندازه گیری نبض و ضربان قلب