لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه چهارم

 

ورزش و بازی و حرکت فرفره مربوط به انرژی حرکتی و تولید صدا مربوط به انرژی صوتی

 

ساخت آسیاب آبی (تبدیل انرژی حرکتی آب به حرکتی در آسیاب) 

 

ساخت مدار الکتریکی مربوط به فصل چهارم