لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه پنجم

 

آزمایش پرتاب چتر نجات  فرفره با اندازه های  متفاوت

 

 

 

آزمایش های مربوط به فصل دوم ( تغییرات  فیزیکی)

 

 

مراحل پخت املت مربوط به تغییر فیزیکی و شیمیایی مربوط به فصل دوم

 

 

سوزاندن قند و تولید کارامل ، ترکیب جوش شیرین  و سرکه، تهیه دوغ

مربوط به تغییر شیمیایی فصل دوم

 

آزمایش تشکیل رنگین کمان با آبفشان ، منشور ، کریستال و آب و آیینه 

 

 

رنگین کمان در آسمان خانه دوست 

 

ساخت کانون توسط عدسی محدب

 

کلاژ رنگین کمان

 

 

ساخت فسیل

 

 

تشریح انواع ماهیچه ،قلب ،ارادی و غیر ارادی مربوط به فصل پنجم

 

 

تدریس مفصل و اسکلت 

 

 

تشریح ستون مهره ها و آشنایی با نخاع و ساخت کلاژ دستگاه عصبی

 

 

تدریس بخش خاک توسط عزیزان و آزمایش های مربوطه 

 

کاشت دانه و رشد گیاه مربوط به فصل یازدهم و دوازدهم

 

ساخت نمونه روزنه برگ تره و مشاهده زیر میکروسکوپ