لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه پنجم

مفهوم کانون عدسی با آتش زدن کاغذ بوسیله ذره بین

 

ساخت فرفره چرخان به منظور طرح مساله و فرضیه سازی

 

ساخت ذره بین دانش آموزی

 

انجام آزمایش علت حریق ناگهانی کمتر برگهای سبز بهاری نسبت به برگهای زرد و نارنجی توسط دخترم آمنه علیزاده