لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پایه ششم

 انجام آزمایش پرتاب شهاب سنگ در خاک های مختلف

 

انجام آزمایش پرتاب شهاب سنگ در اندازه و وزن متفاوت و از ارتفاع مختلف

 

انجام تکلیف مهارت محور مربوط به درس " سرگذشت دفتر من "

 

 

ساخت کاغذ بازیافتی

 

 

آزمایش شناسایی انواع اسید و باز  با کمک  کاغذ ph(فصل سوم)

 

 

 

آشنایی با نیرو و انواع آن (تماسی و غیر تماسی)

 

 

 

جداسازی کلروفیل یا سبزینه از برگ با جوشاندن در الکل به طریق بنماری