لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پیش دبستان

انجام آزمایش با هدف اینکه :

چه چیزهایی روی آب می مانند ، چه چیزهایی زیر آب می مانند 

چه چیزهایی در آب حل می شوند.

 

مشاهده درست کردن سالاد میوه

 

حل شدن رنگ در آب

 

انجام آزمایش علوم

 

 

مشاهده وآزمایش