لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

علوم تجربی پیش دبستان

 

مشاهده آزمایش با هدف " دست راستت رو پیدا کن "

 

 

مقدمه ی آموزش موجودات زنده و غیرزنده 

 

 

موجودات زنده و غیرزنده

 

آشنایی با اعضای داخلی بدن انسان

 

مفهوم سایه/آموزش چگونگی پیدایش شب و روز

 

نقاشی سایه ها/آزمایش جهت نورو تشکیل سایه

 

میزان پخش رنگ روی دستمال کاغذی/پنبه و کاغذ

تجربه ی کاشت دانه و مشاهده ی روند رشد گیاه