لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

هنر و خلاقیت

کلاس های هنر و خلاقیت در خانه دوست با اهداف آشنایی با تکنیک های مختلف نقاشی و کارهای دستی، خلاقیت ساخت با وسایل دورریز، خلاقیت و کارآفرینی در قالب هنر با وسایل گوناگون، کار با سفال و خمیر، شرکت در مسابقات نقاشی مختلف، ایجاد حس همکاری و همیاری در کارهای گروهی هنری و برپایی نمایشگاه از کارهای دانش آموزان برگزار می شود.